نویسنده = شموئی دلائی میلان، میلاد
تحمل پذیری خطای کلیدهای قدرت در یکسوساز فعّال مبتنی بر مبدل ‌چندسطحی پل آبشاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22034/tjee.2023.56279.4620

آرمین پناهی؛ یوسف نیشابوری؛ میلاد شموئی دلائی میلان