نویسنده = طباطبایی، سید غلام حسین
تخصیص منابع برش‌های شبکه با استفاده از زنجیره بلوکی در شبکه‌های چندین دامنه‌ای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22034/tjee.2023.16977

روزبه مهدی خان؛ حسین خالقی بیزکی؛ سید غلام حسین طباطبایی