نویسنده = مجتبی برخورداری یزدی
کنترل تحمل‌پذیر عیب برای سیستم کنترل تحت‌شبکه چندنرخی با در نظر گرفتن تأخیر القایی طولانی

دوره 50، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1405-1416

کمیل نکوئی؛ ملیحه مغفوری؛ مجتبی برخورداری یزدی


تشخیص حمله‌ی سایبری تزریق داده‌ی غلط در شبکه‌ی‌ برق مبتنی‌بر PMU با استفاده از فیلتر‌ کالمن

دوره 49، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1895-1903

بهنام همایی؛ سعید اباذری؛ مجتبی برخورداری یزدی


طراحی کنترل‌کننده تطبیقی-فازی برای دسته‌ای از سیستم‌های غیرخطی پسخوردی غیراکید تأخیری با پسماند نامشخص

دوره 47، شماره 3، آذر 1396، صفحه 951-963

محسن حسن‌پور ناصریه؛ سیدمحمدعلی محمدی؛ مجتبی برخورداری یزدی