نویسنده = بینازاده، طاهره
پایدارسازی سیستم‌های سینگولار دارای تأخیر متغیر با زمان با درنظرگرفتن اشباع محرک

دوره 47، شماره 3، آذر 1396، صفحه 843-855

مریم‌السادات اسدی‌نیا؛ طاهره بینازاده


پایدارسازی تصادفی زمان-محدود توسط فیدبک خروجی برای سیستم کنترل تحت شبکه با رویکرد سیستم‌های پرش مارکوف

دوره 46، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 25-35

محسن بحرینی؛ طاهره بینازاده؛ ملیحه مغفوری فرسنگی؛ جعفر زارعی