نویسنده = جلیلیان، علیرضا
کاهش نوسانات توان خروجی منابع تولید پراکنده در ریزشبکه‌ها با استفاده از سیستم ذخیره‌ساز انرژی باتری

دوره 48، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1549-1558

محمدامین رجبی نژاد؛ سید یوسف موسی زاده؛ علیرضا جلیلیان