نویسنده = ���������� ���������� ������
BIMS : ساختار توکار میانی حافظه برای بهبود حافظه‌های تغییر فاز چندسطحی

دوره 49، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1405-1414

سید صابر نبوی لاریمی؛ مهدی کمال؛ علی افضلی کوشا