نویسنده = �������� ���������� ����������
بهبود مشخصه‌های خطینگی تقویت کننده‌های توان‌ GaN بر مبنای تزریق سیگنال هارمونیک دوم

دوره 51، شماره 4، تیر 1401، صفحه 403-412

فرهاد عباس نژاد؛ مجید طیرانی؛ سید ادیب ابریشمی‌فر؛ احسان جوهری سلماسی