تعداد مقالات: 861
204. اشمیت تریگر CMOS شبه-تفاضلی خیلی کم ولتاژ 4/0ولت مبتنی‌بر اینورتر دیجیتال

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 565-574

یاسین باستان؛ فردین فاضل؛ علی نجاتی؛ پرویز امیری


208. مدل‌سازی احتمالاتی تقاضای شارژ خودروهای برقی تجمیع‌شده در شبکه توزیع خانگی

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1357-1369

جابر پولادی؛ محمدباقر بناء شریفیان؛ سودابه سلیمانی مورچه‌خورتی


209. بهبود نرخ قطبش در کدهای قطبی به‌وسیله یک ماتریس مولد جدید

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1490-1481

سعید پاکروان؛ حسن توکلی


212. ارائه یک مبدل dc-dc جدید بدون ترانسفورماتور با بهره ولتاژ بهبودیافته

دوره 46، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 59-71

محمدرضا بنائی؛ حسین اژدر فائقی بناب


214. برنامه‌ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در ریزشبکه بر پایه مسافرت روزانه خودروها

دوره 46، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 65-76

مهدی تورانی؛ محمدرضا آقاابراهیمی؛ حمیدرضا نجفی


215. ارائه یک روش ترکیبی مبتنی بر تبدیل موجک گسسته برای پیش‌بینی بار الکتریکی با استفاده از یک مدل دوبعدی

دوره 45، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 67-78

فرشته صادقی؛ ابوالفضل جلیلوند؛ سیدهادی حسینی؛ منیژه صفاری


216. الگوریتم جستجوی گرانشی چندهدفه مبتنی بر مرتب‌سازی جبهه‌های مغلوب‌نشده

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 68-80

محمدامیر عباسیان؛ حسین نظام‌آبادی‌پور


219. شناسایی چهره براساس ظاهر در رشته‌های ویدئویی

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 75-83

سجاد شفیع‌پور یوردشاهی؛ میرهادی سیدعربی؛ علی آقاگل‌زاده


223. تشکیل تیم دوهدفه در شبکه‌های اجتماعی

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 423-433

سمیه توکلی؛ افسانه فاطمی


225. روش‌جدیدکنترل مستقیم و گسسته‌زمان توان PMSG در توربین بادی بدون‌نیاز به تبدیل دستگاه مرجع

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 539-550

سجاد توحیدی؛ بهروز ممی پور متنق؛ نقی رستمی