تعداد مقالات: 861
151. فیلترهای چند جمله‌ای مدوله شده با دوره محدود و کاربرد آن‌ها در طبقه‌بندی تصویر

دوره 40، شماره 1، بهار 1389، صفحه 45-56

سلیمه بامری؛ سعید سریزدی؛ حسین نظام‌آبادی‌پور


156. استفاده از مشخصه‌های آماری داده‌ها و پردازش بلوکی برای قطعه‌بندی تصاویر

دوره 39، شماره 1، بهار 1388، صفحه 48-57

احسان نادرنژاد؛ حمید حسن‌پور؛ حسین میارنعمتی


159. روشی جدید در بازخورد ربط برای بازیابی تصویر بر اساس محتوا به شیوه چند پرسشی

دوره 40، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 51-62

اسما شمسی گوشکی؛ سعید سریزدی؛ حسین نظام‌آبادی‌پور؛ محمدشهرام معین


163. ارائه یک روش مؤثر بازشناسی شیء مبتنی بر هرس کردن احتمالی مشخصه‌های دیداری تصویر در مدل HMAX

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 51-62

محمداسماعیل اکبرپور؛ ناصر مهرشاد؛ سیّد محمّد رضوی


166. مکان‌یابی ماشین‌های مجازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 53-62

شهرام جمالی؛ سپیده ملک‌تاجی؛ مرتضی آنالویی


168. استخراج ویژگی‌های مکان- فرکانسی جهت بازیابی تصویر چهره از پایگاه داده حجیم تصاویر

دوره 48، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 509-517

محمدمهدی بخشی؛ حمید حسن‌پور؛ منصور فاتح


169. تقویت‌کننده کم ‏نویز فرا پهن‏ باند GHz 1.6-3.10 با شبکه تطبیق ورودی جدید

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 517-529

ابوالفضل بیجاری؛ مهدی شیخی


171. ارائه روشی برای استخراج خودکار عبارات کلیدی از اخبار وب پارسی

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 857-866

مریم باسره؛ ولی درهمی؛ سجاد ظریف‌زاده


175. کوچک‌سازی آنتن ریزنوار با استفاده از رولایه مبتنی بر ابر سطح الکترومغناطیسی

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1473-1480

وحید امیری گوشکی؛ هاشم واجد سمیعی