تعداد مقالات: 861
79. بازشناسی برخط حروف فارسی بر پایه مدل مخفی مارکوف

دوره 40، شماره 1، بهار 1389، صفحه 23-34

مسعود فرکی؛ مازیار پالهنگ


80. شناسایی سیستم‌های غیرخطی بر اساس منطق فازی توسعه یافته

دوره 44، شماره 1، بهار 1393، صفحه 23-32

فرناز صباحی؛ محمدرضا اکبرزاده توتونچی


82. افزایش میرایی نوسانات سیستم قدرت با جایابی UPFC براساس ضریب مانده و مدهای بحرانی

دوره 44، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 23-31

داود فاتح؛ علی‌اکبر مطیع بیرجندی؛ رضا ابراهیم‌پور


87. پیاده‌سازی عملی یک سیستم مدیریت انرژی برای یک ریزشبکه متصل به شبکه سراسری با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری چندبعدی

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-40

نرگس پرهیزی؛ موسی مرزبند؛ سیدمازیار میرحسینی مقدم؛ بهنام محمدی ایواتلو؛ فاطمه آذری‌نژادیان


88. پایدارسازی تصادفی زمان-محدود توسط فیدبک خروجی برای سیستم کنترل تحت شبکه با رویکرد سیستم‌های پرش مارکوف

دوره 46، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 25-35

محسن بحرینی؛ طاهره بینازاده؛ ملیحه مغفوری فرسنگی؛ جعفر زارعی


90. طراحی رؤیتگر مقاوم مد لغزشی مبتنی بر مدل فازی TS برای بازسازی عیب عملگر: روش تابع لیاپانوف غیرمربعی

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 25-35

سمیرا اسدی؛ علیرضا خیاطیان؛ مریم دهقانی؛ نوید وفامند


91. تأمین پاسخ تقاضا از طریق پیاده‌سازی کنترل مستقیم بارهای تهویه مطبوع خانگی توسط خرده‌فروشان توان

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 27-38

میلاد ضیایی؛ احد کاظمی؛ محمود فیروزآبادی؛ مسعود پروانیا


94. ارائه روشی جهت انتخاب گام آهنربا برای موتور BLDC نوع IPM برای دستیابی به مشخصات مطلوب موتور

دوره 45، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 27-34

مهرداد جعفربلند؛ مرتضی میخک بیرانوند؛ محمدهادی ریسمانی


95. حل مسئله مشارکت بهینه واحدهای نیروگاهی در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر

دوره 45، شماره 1، بهار 1394، صفحه 29-42

حسین شکری؛ سجاد نجفی روادانق


96. رویکردی جدید در طراحی کنترلهای تطبیقی مدل آزاد

دوره 40، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 37-50

سعید پزشکی؛ محمدعلی بادامچی‌زاده


97. کنترل‌کننده مقاوم تطبیقی بار فرکانس مبتنی بر یادگیری تقویتی برای یک سیستم قدرت به‌هم‌پیوسته شامل SMES

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 381-390

عادل اکبری مجد؛ حسین شایقی؛ حمید محمدنژاد؛ عبداله یونسی


99. یک الگوریتم الهام‌گرفته از طبیعت مبتنی بر نظریه شرطی‌سازی کلاسیک

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 485-501

محمدنبی امیدوار؛ صمد نجاتیان؛ حمید پروین؛ وحیده رضایی؛ میلاد یثربی