تعداد مقالات: 861
51. تشخیص عوارض مصنوعی (انسان-ساز) در تصاویر هوایی با استفاده از ویژگی‌های فراکتال و پردازش ریخت‌شناسی

دوره 42، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 13-24

علی تقی‌زاده فانید؛ علیرضا عندلیب؛ سیامک حقی‌پور


53. ارزیابی حالت توجه انتخابی دیداری به‌کمک تحلیل پتانسیل‌های وابسته به رویداد مغزی

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 13-24

محمدرضا اکبرزاده توتونچی؛ سیدعابد حسینی؛ محمدباقر نقیبی سیستانی


54. کاهش شکاف معنایی در دسته‌بندی پرسش‌ها با بهره‌گیری از قوانین طبقه‌بندی

دوره 46، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 13-24

محمدعلی زارع چاهوکی؛ سیده زهرا آفتابی


56. آشکارسازی فشار هیجانی به‌کمک ویژگی‌های غیرخطی و طیف مرتبه بالای سیگنال مغزی

دوره 39، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 14-25

سیدعابد حسینی؛ محمدعلی خلیل‌زاده؛ سیدمهرام همام؛ مهدی آذرنوش


57. بررسی و تعیین نوع استراتژی کنترلی بخش واسطه DG در بهره‌برداری‌های متصل به شبکه و جزیره‌ای سیستم

دوره 41، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 14-24

محمدهادی اصلی‌نژاد؛ سعید زارع؛ جواد علمایی؛ سیدمحمد صادق‌زاده


58. یک روش هوشمند تشخیص جزیره در شبکه‌ی توزیع دارای تولیدات پراکنده مبتنی بر تبدیل موجک و نزدیک‌ترین K-همسایگی (KNN)

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 15-26

مهرداد حیدری ارجلو؛ سید قدرت‌اله سیف‌السادات؛ مرتضی رزاز


59. طراحی پیش تقویت‌کننده RGC کم نویز مدار مجتمع CMOS با پهنای باند GHz 20 و بهره dBΩ 60

دوره 46، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 15-23

پرویز امیری؛ محمود صیفوری؛ بابک آفرین؛ آوا هدایتی‌پور


61. مدلی سه‌لایه‌ای در طراحی سطح منطقی پایگاه داده تحلیلی

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 371-380

محیا ارومیه؛ نگین دانش‌پور


63. الگوریتم فیلتر تطبیقی زیرباند توسعه‌یافته در شبکه توزیع‌شده انتشاری

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 475-484

محمدشمس اسفندآبادی؛ فاطمه باستی؛ محمدسعید شفیعی


65. کنترل مقاوم-تطبیقی مدل مرتبه کسری موتور سری جریان مستقیم

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 817-827

الهه اسدی؛ سعید بلوچیان


66. ارائه روش اندازه‌گیری سریع جهت بهره‌برداری بهینه ظرفیت SVC به منظور کاهش فلیکر کوره‌های قوس الکتریکی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 963-971

محمدرضا آسبان؛ جمشید آقایی؛ طاهر نیکنام؛ سیدناصر هاشمی‌پور


68. تشخیص برخط عیب‌های مکانیکی سیم‌پیچ ترانسفورماتور با استفاده از تخمین تابع تبدیل کانال انتشار موج UWB

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1307-1315

مریم‌السادات اخوان حجازی؛ جواد ابراهیمی؛ مریم صباغ‌پور آرانی؛ گئورک قره‌پتیان


70. ارائه یک مکانیزم انگیزشی آگاه به زمینه در سنجش جمعیتی موبایل جهت افزایش مشارکت کاربران

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1451-1461

شقایق استادی عیلکی؛ حامد وحدت نژاد؛ سیّد محمّد رضوی


73. بهبود عملکرد رله‌های دیستانس در حفاظت خطوط انتقال کوتاه

دوره 43، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 21-29

وحید فتحی؛ هیرش سیدی؛ ابراهیم بابائی


75. تحلیل اثرات صفحه زمین دایروی محدود در آنتن‌های تک‌قطبی سیمی

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 21-28

داود بصائری؛ سیدمحمدجواد رضوی؛ سیدحسین محسنی ارمکی